Prijava za Gučevsku MTBitku

Svojim popunjavanjem prijave, POTVRĐUJEM da su svi podaci tačni. Saglasan sam sa obavezom plaćanja kotizacije na račun 160-441551-55 Banca Intesa, Loznica, u iznosu od 1000rsd. Učestvujem na svoju odgovornost, udruženje PBD Biciklo nije odgovorno za moj bicikl, opremu, moje fizičke povrede ili u slučaju smrti. Obavezujem se da poštujem odluke vodiča na stazi.

 Svojim popunjavanjem prijave, POTVRĐUJEM da su svi podaci tačni. Saglasan sam sa obavezom plaćanja kotizacije na račun 160-441551-55 Banca Intesa, Loznica. Učestvujem na svoju odgovornost, udruženje PBD Biciklo nije odgovorno za moj bicikl, opremu, moje fizičke povrede ili u slučaju smrti. Obavezujem se da poštujuem odluke vodiča na stazi.