Da bi smo odlučili kuda idemo, moramo prvo videti gde se nalazimo.

Cilj ovog teksta je objektivna predstava trenutnog stanja biciklističke infrastrukture u Loznici.

Naš grad je pokazao izvesnu volju ka unapređenju položaja biciklista izgradnjom određene biciklističke infrastrukture. Međutim, nju prate određeni nedostaci koji će biti pojašnjeni u tekstu koji sledi.

Šta zapravo podrazumevamo pod biciklističkom infrastrukturom?
Pod biciklističkom infrastrukturom podrazumeva se uređen sistem
saobraćajnica i pratećih sadržaja koji omugućavaju bezbedno i lako kretanje bicikla u
naseljenim mestima, kao i međusobno povezivanje gradova i regija ovim vidom
saobraćaja.
Na prostoru gradskog područja Loznice biciklistički saobraćaj se većim delom
odvija na kolovoznim saobraćanicama tj. biciklisti koriste kolovoznu traku zajedno sa
ostalim vozilima uz korišćenje opštih pravila saobraćaja.
Biciklističke staze tj. potpuno fizički odvojeno kretanje biciklističkog
saobraćaja od motornog sa formiranjem jednosmernih ili dvosmernih biciklističkih
staza postoji u ukupnoj dužini od oko 4500 metara i prikazane su na karti ispod


Ono što se na prvi pogled uočava je činjenica da postojeće staze
(predstavljene crveno – belim linijskim simbolom) nisu povezane u jednu celinu, već
se pojavljuju kao izolovani linijski objekti koji su formirani u tri gradske zone.

Biciklistička staza duž ulice Republike Srpske izgrađena je u zapadnom
delu grada, duž istoimene ulice. Ova staza, posmatrano iz pravca grada, nastaje na
uglu ulice koja vodi ka Banji Koviljači i ulice Republike Srpske, a završava se
tridesetak metara pred uključenje na obilaznicu oko Loznice. Njena dužina je oko
1450 metara. U celosti je izrađena od behaton ploča u širini od 1,9 metara i od
kolovoza je odvojena travnatim pojasom širine oko 1,2 metra. Na površini staze ne
postoji horizontalna signalizacija, a ukupna širina profila je podeljena na dva dela po
0,9 m koji se sastoje od po tri behaton ploče dimenzija 0,3 x 0,3 m i koji su
međusobno ”razdvojeni” drugim tipom behaton elementa širine od 0,1 m, te se
vizuelno može ”nazreti” namera izvođača da naznači da je reč o dvosmernoj
biciklističkoj saobraćajnici.

Početne deonice staze su u jako lošem stanju: postavljen stub bilborda po
sredini staze, otvoreni šaht i izraubovana podloga. Na pojedinim mestima na stazi
formirala su se ulegnuća u podlozi koja vožnju čine neudobnom. Na delu staze do
obilaznice staza se često koristi kao parking automobila i kamiona. Fotografije koje
slede daju uvid u trenutno stanje ove saobraćajnice.

Biciklistička staza duž puta Loznica – Valjevo – ova biciklistička staza je
prva izgrađena na prostoru grada Loznica. Prati magistralni put ka Valjevu, kroz
naselje Klupci, u ukupnoj dužini oko 2300 m. Takođe je izrađena od behaton ploča u
širini oko 1,9 m. Trasa prati put ka jednom od omiljenih izletišta stanovnika Loznice –
Vukovom Tršiću, ali je od ukupnih 7 km do ove destinacije, bickilističkom stazom
pokrivena samo navedena dužina. Staza je izuzetno opterećenja nepropisno
parkiranim automobilima koji su svakodnevno prisutni, potom brojnim oštećenjima i
rasutim šljunkom i sitno-drobljenim kamenom.

Biciklistička staza na Lagatoru – ovaj deo grada Loznice ima velike površine
namenjene sportsko – rekreativnim sadržajima (fudbalski stadion, Sportskorekreativni centar, teniski teren, otvoren bazen, trim staze). Južni deo ovog naselja
predviđen je za višeporodično stanovanje i u proteklih nekoliko godina ovo je prostor
na kome je nikao veliki broj stambenih zgrada. S obzirom da je reč o novom naselju,
u planskoj dokumentaciji našlo se mesta i za planiranje biciklističkih staza. U ovom
delu grada biciklističke staze zauzimaju oko 800 m. Nažalost, iako nova, i ova
biciklistička staza je za sada potpuno izolovana. Od postojeće biciklističke staze duž
puta Loznica – Valjevo deli je oko 200 m. Podloga staze su behaton ploče u ukupnoj
širini oko 2,5 metara. Od kolovoza je odvojena zelenim pojasom širine oko jednog
metra. S obzirom na noviji datum izgradnje, staza je relativno očuvana. Kao i ostale
biciklističke staze opterećena je nepropisno parkiranim automobilima koji sprečavaju
nesmetano kretanje biciklista.

Ukupno posmatrano, zajedničko za sve postojeće biciklističke staze na
prostoru Loznice je:
– neudobna podloga staze
– brojna oštećenja
– nepropisno parkiranje automobila
– izolovanost i nepovezanost.
Parkirališta za bicikle još uvek su retkost u planiranju urbanog opremanja.
Postoje ispred nekoliko trgovinskih radnji i dve osnovne škole.
Alaniziranjem navedenih podataka može se zaključiti da se stanje biciklističke
infrastrukture u Loznici se može oceniti kao jako loše.

Ovo je trenutno stanje biciklističke infrastrukture u Loznici.

Međutim, stanje se može značajno popraviti i unaprediti.

Ne nužno izgradnjom novih staza. Za početak bi bile dovoljne mere regulisanja saobraćaja i davanje prednosti biciklistima u stambenim zonama.

Ali, o tome u narednom tekstu.

Zato – ostanite uz nas.

 

Izvor:

Đuričić M., Uticaj metoda kartiranja na razvoj biciklizma na prostoru šire okoline grada Loznice, Master  rad, Univerzitet Singidunum, Fakultet za primenjenu ekologiju, 2018.

 

*Ovaj projekat realizuje se u okviru programa podrške civilnom društvu za javno zagovaranje i projekta„Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“, koji realizuje BOŠ uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). https://javnozagovaranje.bos.rs/